Better B project

3 April kwam Sjef van der Steen toelichting geven om het burgerwetenschaps project Better-B.

Het onlangs gestarte EU-project gaat over de veerkracht van honingbij volken tegen schommelingen in de beschikbaarheid van voedsel, milieuverontreiniging en klimaatverandering. Met de ingebrachte gegevens willen wetenschappers meer inzicht krijgen in de manier waarop bijen, hommels, solitaire bijen en zweefvliegen stuifmeel en nectar verzamelen en in hoeverre ze elkaar beconcurreren.

Na een toelichting konden de 16 deelnemers de app downloaden om vervolgens daar even mee te oefenen, en te ervaren hoe het verzamelen en aanleveren van de gegevens in zijn werk gaat. Het was een zinvolle lezing en ik denk dat het project een aantal nieuwe deelnemers rijker is.