Better B project, uitleg Sjef van der Steen, 3 april


                    Beste mensen,

Elke bij op deze wereld is voor zijn voedsel afhankelijk van bloemen. De beschikbaarheid en diversiteit aan bloeiende planten bepalen waar een bij voedsel kan verzamelen. De honderden bijensoorten in Europa delen bloemen. Het ontbreekt ons echter aan gegevens over de omvang en het tijdstip waarop bloemen worden gedeeld.
Het onlangs gestarte EU-project Better-B gaat over de veerkracht van honingbijvolken tegen schommelingen in de beschikbaarheid van voedsel, milieuverontreiniging en klimaatverandering. Uw burgerwetenschappelijke observaties van bestuivende insecten op bloemen van de lente tot de herfst helpen bij het verzamelen van gegevens over mogelijke verschuivingen in de voedselbronnen van bijen en de mate van het delen van de voedselplanten tussen bijensoorten. 
In deze lezing komt Sjef van der Steen ons alles vertellen over de verschillende soorten bijen en over het Better-B project.

                       Woensdag 3 april 20.00 u.                                      
                            Bij Ans van der Steen
Schelpstraat 1
4568PE Nieuw-Namen

   Opgeven bij Ans : 06-48384885
              ansvandersteen@hotmail.com vóór 1 april
   Vooraf betalen: NL 48 INGB 0007299764                                         (t.n.v. Velt Zeeuws-Vlaanderen) met vermelding : lezing 3 april.
                Velt-leden: € 3,- Niet-Velt-leden: €3,50